fbpx

OpenPDPA

Technology

PDPA-ต้องเก็บ-Log-ด้วยหรอ

PDPA ต้องเก็บ Log ด้วยหรือไม่ ?

การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA จำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลไฟล์ Log ด้วยหรือไม่ และถ้าเก็บ Log จาก พ.ร.บ.คอมแล้ว ต้องเก็บเพิ่มอีกไหม?