fbpx

OpenPDPA

Wanphichit Chintrakulchai

t-reg Founder

สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีอะไรบ้าง? ถ้าไม่อยากถูกฟ้องต้องมีช่องทางการใช้สิทธิ

กฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ได้กำหนด สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) อะไรบ้าง

DPO PDPA

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) องค์กรไหนบ้างที่ต้องมีการแต่งตั้ง?

องค์กรไหนบ้างที่จะต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) และ DPO มีหน้าที่อะไรบ้าง

Privacy Notice ทำไมต้องมี

Privacy Notice (ประกาศความเป็นส่วนตัว) ทำไมต้องมี?

ประกาศความเป็นส่วนตัว(Privacy Notice) ก็คือ การประกาศจากองค์กรหรือบริษัทต่อสาธารณชน โดยอธิบายเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร

PDPA-ต้องเก็บ-Log-ด้วยหรอ

PDPA ต้องเก็บ Log ด้วยหรือไม่ ?

การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA จำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลไฟล์ Log ด้วยหรือไม่ และถ้าเก็บ Log จาก พ.ร.บ.คอมแล้ว ต้องเก็บเพิ่มอีกไหม?